מבקר המדינה

הפרויקט כולל מבנה משרדים בן 10 קומות, שתי קומות שירות תת קרקעיות וחניה עבור למעלה מ- 200 רכבים – בשטח כולל של כ 18,000 מ"ר.

 

ירושלים

יזם: שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות (במסגרת חוזה BOT)
אדריכל: קולקר-קולקר-אפשטיין אדריכלים
$32 מליון
תת קרקעי כ- 9,400 מ"ר, על קרקעי כ- 8,500 מ"ר
כ- 17,900 מ”ר סה"כ

עבודתנו כללה ניהול התכנון
2015-2013