המכון האונקולוגי במרכז הרפואי שערי צדק

במסגרת תכנית האב של המרכז הרפואי נבנה המכון האונקולוגי בשטח של 12,000 מ"ר וכולל בתוכו: מרכז אשפוז יום אונקולוגי, מרפאות, מכון רדיותרפיה, סדרי סמינרים ומקצוענות, מכון הדמיה וחדרים טכניים.

ירושלים

יזם: המרכז הרפואי שערי צדק
אדריכל: טאי פרו ורובינשטיין – עופר אדריכלים
180 מיליון ₪
12,000 מ”ר
2022-2018