סמל דרום תל אביב

 

תל אביב

יזם: אפריקה ישראל בע”מ ושותפים
אדריכל: ישר אדריכלים
$250 מליון
שני מגדלי מגורים של 50 קומות
עם 668 יח”ד
כ- 10,000 מ”ר מסחר
40,000 מ”ר חניונים
2024-2014