בי”ח שניידר לילדים – אגף דרומי חדש

פגיה, אשפוז, דיאליזה, התפתחות הילד ונוירולוגיה
אזור מסחרי

פתח תקווה

יזם: שירותי בריאות כללית
אדריכל: יסקי-מור-סיון אדריכלים
$100 מליון
36,000 מ”ר
2018-2013