סביוני שוהם מחיר למשתכן

מחיר למשתכן בשוהם מתחם ב' כולל 2 מגרשים, 9 בניינים, 216 יח"ד
מגרש מס' 140 כולל 4 בניינים + מפלס 1- משותף מגרש מס 141 כולל 5 בניינים + מפלס 1-
בין המגרשים קיים שטח ציבורי משותף

שוהם

יזם: א.מ.ד.ס (אפריקה ישראל מגורים + דניה סיבוס)
אדריכל: הוק אדריכלים
כ- 125,000 מ"ר
150 מליון
2021-2019