Sandisk

בניין לחברת היי-טק בגימור מלא.

הפרויקט תוכנן ובוצע לצורך הרחבת שטחים לחב' SANDISK מפתחת ה-DISK ON KEY. הפרויקט תוכנן ובוצע וכלל משרדים, קפיטריות קומתיות, מעבדות, מטבח וחדר אוכל. עם סיום הבנייה ואכלוס הבניין, החברה נקנתה על ידי חברת SANDISK העולמית.

כפר סבא

יזם: M-Systems-Sandisk
אדריכל: ברעלי-לויצקי-כסיף
אדר’ פנים: רם גולדברג
$16 מליון
8,000 מ”ר מרתפים
8,000 מ”ר משרדים
2007-2005