סן מרטין – פינוי ובינוי

התחדשות עירונית – סן מרטין, פינוי 2 בניינים קיימים בסך של 34 יחידות דיור ו- 104 יחידות בינוי.

ירושלים

יזם: אפריקה ישראל מגורים
אדריכל: סטודיו יגאל לוי אדריכלים
80 מליון ש"ח
כ- 2.4 דונם
בניין 1 – 68 יחידות דיור, 18 קומות; בניין 2 – 36 יחידות דיור, 10 קומות
2023-2018