מגרש 45

2 בנייני מגורים, 168 יחידות דיור, 24 קומות, 2 מפלסי חניה וקומת מחסנים בשטח של 4.7 דונם

בת ים

יזם: קבוצת רכישה שוב ושות' – משרד עורכי דין
אדריכל: מן שנער – אדריכלים
168 יח"ד ב- 2 בנייני מגורים
180 מליון
2022-2019