אחוזות הנשיא

 

רחובות

יזם: קרדן נדלן
אדריכל: משה צור
$120 מליון
כ- 1,200 יח”ד
2011-2003