Nortel

לאחר שחב' Nortel אכלסה את הבניין הראשון שלה באיירפורט סיטי. עם צמצום פעילותה בעולם ובארץ החליטה לעבור לבניין אחר באיירפורט סיטי. חברת MEC ניהלה את עבודות הגמר של Nortel בבניין ערבה הסמוך.

איירפורט סיטי

יזם: איירפורט סיטי
אדר’ פנים: אורית גלעדי
$2 מליון
3,500 מ”ר
עבודות גמר עבור נורטל בבית ערבה
2008