מגדלי הים התיכון

הפרויקט כולל הרחבת מבנה מרכזי לתוספת יח"ד מלונאיות, מבנים צמודי קרקע, מבנים ב- 3 קומות עם דירות גן וגג, אולם הופעות וחדרי פעילויות, עבודות פיתוח וגינון וכן מבנה סיעודי נפרד.

נורדיה

יזם: מגדלי הים התיכון
אדריכל: יורם בר
אדר’ פנים: ליד צור
$30 מליון
21,000 מ”ר הכולל 152 יח"ד
4,000 מ”ר מבנה סיעודי
שלב ב'
2009-2006