מנדלבלט

פינוי בינוי הריסת 5 בניינים והקמת 4 בניינים חדשים מעל 3 מפלסי מרתף. 278 יח"ד חדשות.

הרצליה

יזם: מטרופוליס
אדריכל: קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים
7.5 דונם
60,000 מ"ר בנוי
278 יח"ד
250,000,000 ש"ח
2022-2019