מגדל ליברטי

41 קומות על מבנה קיים: מסחר, 10 קומות משרדים ו- 32 קומות מגורים

 

בת ים

יזם: ליברטי בע”מ
אדריכל: רני זיס
$42 מליון
כ- 36,000 מ”ר
2014-2010