אולם ספורט בקמפוס קשב (לאומי לוד)

350 מקומות ישיבה על טריבונות ניידות
אולם ספורט רב תכליתי וחדר כושר

לוד

יזם: בנק לאומי לישראל
אדריכל: משה צור
$3 מליון
15,000 מ”ר
2010-2007