קמפוס לאומי בקשב

הפרויקט תוכנן עבור בנק לאומי כך שיתאפשר לבנותו בשלבים. הבנין הראשון נבנה כמבנה הדרכה כולל קפיטריה, משרדים, כיתות לימוד. בסמיכות הוקם מרכז המחשבים של הבנק במבנה תת"ק שמעליו ניתן לבנות את בנין המשרדים השני בקמפוס. התכנון מאפשר בניית שני בניינים נוספים להשלמת הקמפוס.

לוד

יזם: בנק לאומי לישראל
אדריכל: משה צור
$45 מליון
15,000 מ”ר
2010-2007