Korunni Dvur

הפרויקט תוכנן ונבנה כשכונה סגורה בלב פראג. עבודתנו כללה ניהול התכנון, קבלת הצעות, מו"מ עם קבלנים ופיקוח על הביצוע. בחלק מהפרויקט נדרשו חיזוק יסודות להגנה על מבנה קיים וארובה לשימור.

פראג, צ'כיה

יזם: אפריקה ישראל בע”מ
אדריכל: פראג CMC
€30 מליון
260 יח”ד
2 מרתפי חנייה עם עבודות פיתוח על הגג
2005-2002