החלזון

מגדל משרדים בן 37 קומות, במתחם הבורסה.
7 מרתפי חניה, שטח המרתפים 13,000 מ"ר.

רמת גן

יזם: צח.קר.סו בע"מ
אדריכל: משה צור אדריכלים
37,000 מ"ר + 7 מרתפים
2023-2019