אולם ספורט בבי”ס היובל

אולם ספורט מעל 2 קומות של כיתות לימוד

 

תל אביב

יזם: הרשות לפיתוח כלכלי ת”א יפו
אדריכל: אליקים אדריכלים
$3.5 מליון
1,600 מ”ר
120 מקומות ישיבה
2013-2012