חלומות פארק גנים

2 בניינים בני 16 קומות מעל קומות הקרקע וקומת גג, 2 קומות מרתפי חנייה משותפים.
בניין 1 – 15 קומות מגורים 56 יח"ד, בניין 2 – 15 קומות מגורים 54 יח"ד = סה"כ 110 יח"ד
שטח המגרשים 5,000 מ"ר, שטח בנייה מרתפים 7,365 מ"ר, שטח בנייה מעל הקרקע 20,230 מ"ר

פתח תקווה

יזם: שיכון ובינוי
אדריכל: גל מרום אדריכלים
$35 מליון
כ- 28,000 מ"ר
110 יח"ד
2018-2014