בית עמנואל / לידר

הפרויקט תוכנן בתחילת שנות ה-2000 וכבר היה לקראת הוצאת היתרי בנייה אך לא יצא לביצוע בגלל שינויים במצב הכלכלי בארץ. לאחר כ-10 שנים כשהחליטו היזמים על הקמת הפרויקט האדריכלים הציעו לעדכן את האדריכלות בהתאם לרוח התקופה. הפרויקט תוכנן מחדש והוצא היתר בניה. הקמת הבניין הסתיימה בתחילת 2016.

הפרויקט קיבל אישור של מכון התקנים ברמה "כוכב ירוק" לבנייה ירוקה.

 

הרצליה פיתוח

יזם: מפעלי לידר בע”מ
אדריכל: יסקי-מור-סיון אדריכלים
$13.5 מליון
7,000 מ”ר מבנה עילי למסחר ומשרדים
8,000 מ”ר מרתף חניה
2016-2011