מגדל מגורים עלית

הפרויקט תוכנן במלואו ביזמות של שתי חברות: אזורים וגן עלית, התקבל היתר לדיפון וחפירה שבוצעו בשטח אך הפרויקט הוקפא ונעצר. תב"ע חדשה שהוכנה חילקה את האתר לשני מגדלים למשרדים ולמגורים והוחל תכנון מחדש.

 

רמת גן

אזורים
אדריכל: MYS
$110 מיליון
48,000 מ"ר
56 קומות מגורים
230 מטר
355 יח"ד
מעל לובי וגלריה
2023-2017