בנק ישראל

לאור החלטת בנק ישראל לשפץ את הבניין הקיים, הוחלט להעביר את העובדים לתקופת השיפוצים לבנין אחר. הבנין שנבחר הוא מגדל של חב' גן טכנולוגי ירושלים בע"מ (גט"י) בהר החוצבים ולשם כך בוצעו בו עבודות גמר על פי תכנון מיוחד על פי הדרישות והצרכים של בנק ישראל על פי 9 קומות בשטח של כ-9,500 מ"ר. עבודות הגמר בוצעו במהלך 5 חודשים וכללו את כל המערכות בהתאם לדרישות הבנק.

הר החוצבים

יזם: גן טכנולוגי ירושלים בע"מ (גטי)
אדריכל פנים: רם גולדברג
$6 מליון
9,500 מ”ר
עבודות גמר
2014