מגדל אזורים

 

צומת גהה

יזם: אזורים בע”מ
אדריכל: משה צור
$50 מליון
70,000 מ”ר
2009-2008
הפרויקט הוקפא לאחר שהוחל בביצועו