AudioCodes

הבניין נבנה עבור AudioCodes (אוכלס על ידי שיכון ובינוי).

במסגרת אופציה בהסכם של חב' AudioCodes עם איירפורט סיטי, היה עליה להקים בנין על מגרש צמוד למשרדיה. לקראת פקיעת מועד האופציה הוחל בהקמת הפרויקט. MEC ניהלה ופיקחה עבור AudioCodes את העבודות עד לגמר מסירת הבנין אך חב' AudioCodes לא אכלסה אותו והוא אוכלס על ידי שיכון ובינוי שביצעה את עבודות הגמר בעצמה.

איירפורט סיטי

יזם: איירפורט סיטי
אדריכל: מן-שנער אדריכלים
אדר’ פנים: אורית גלעדי
$20 מליון
23,000 מ”ר
2010-2008