אמדוקס

קמפוס אמדוקס באזור התעשיה הצפון מזרחי של רעננה, מגרש בשטח 43 דונם.
מתוכננים 4 מבני משרדים (ק+7 מבנה אחד מתוכם ק+2) ומבנה כניסה בן קומה אחת.
מבנים אלו ישרתו 4,370 עובדי אמדוקס.

שטחיםעל קרקעי כ– 68,000 מ"ר, תת קרקעי כ– 85,000 מ"ר, שטחי הפיתוח כ– 30 דונם.

רעננה

יזם: אמדוקס
אדריכל: משה צור אדריכלים
43 דונם
2021-2018