אלגוטק מערכות בע"מ

MEC ניהלה בשנת 2004 את עבודות הגמר עבור חב' אלגוטק מערכות בע"מ לשביעות רצונה המלאה. חברת אלגוטק נרכשה על ידי KODAK והיא מהווה חלק מ- Carestream Health העולמית. לאחר 12 שנים, מינתה אלגוטק שוב את MEC לניהול ופיקוח על העבודות של הרחבת שטח המשרדים לשילוש השטח הכולל של החברה.

לכתבה ב arch daily

כפר סבא

יזם: ס.ע.ן מרכזים

שלב א':
אדריכל: אבי דיין
$2 מליון
1,400 מ”ר
2004

שלב ב':
אדריכל: סתר אדריכלים
$3.5 מליון
2,700 מ"ר
2016