בית אפריקה ישראל | בית פסגות

 

צילומים: איתי אבירן

תל אביב

יזם: אפריקה ישראל בע”מ
אדריכל: יסקי אדריכלים
$30 מליון
20,000 מ”ר
18 קומות משרדים
1998-1995

תוספת 12 קומות
תוספת של כ- 12,500 מ”ר
2011-2010

(סה”כ 30 קומות)