מגדל אקרו נדל"ן C6

לצפייה בווידיאו המתאר את הפרויקט.

 

תל אביב

יזם: אקרו נדל"ן | קבוצת רוכשים
אדריכל: יסקי-מור-סיון אדריכלים
אדריכל פנים: פיצו קדם
$50 מליון
שטח כולל של כ- 50,000 מ"ר
מגדל משרדים בן 31 קומות
3 קומות מסחר ומרתפי חנייה
2019-2016