מחלף מיתר – ציון דרך בכביש 6 דרומה | הכר את המומחה | אהוד רויטמן

נפלה בחלקי הזכות לעמוד כנציג חברת מרגולין בראש צוות ניהול הביצוע של הקטעים 19-20-21.

זהו קטע באורך 60 ק"מ מתוך 180 ק"מ כביש 6 הפתוח כיום לתנועה, ונמצא במקטע הדרומי ממחלף שורק דרך בית קמה ועד לשוקת. קטע קצר של 4.5 ק"מ בין מאחז לקמה עדיין אינו כביש מהיר ובתקווה שיימצא במהרה תקציב להשלמתו.
בימים אלה אנו מנהלים את הפיכת צומת שוקת הקיימת למחלף מיתר ועם השלמתו בתוך שנתיים תזרום התנועה לערד ללא עיכובים ברמזורי צומת שוקת הנוכחית.
בשנה הקרובה תמשיך חברת כביש חוצה ישראל הממשלתית (בדרום אין זכיין) את כביש 6 עד לכיוון דימונה ואנו נשתדל לזכות גם בניהול קטע זה של 10 ק"מ נוספים.

משדות חיטה לכביש מהיר

הקטע של שורק-מאחז הושלם בפחות משלוש שנות ביצוע ולאחר הפסקה של ארבע שנים נסלל קטע קמה-שוקת בארבע שנות ביצוע.
לפני כמעט 12 שנה בבוקר קיצי בחודש אוגוסט 2005 התייצבנו בחוות פיליפ מדרום לקריית גת ושם, כשמקרר חלב העיזים של יוחאי הירשברג משמש כלוח לתליית תוכניות, הוצגו בפני קבלנים ובפני מנהלי הביצוע תוכניות המקטע משורק ועד מאחז… ויצאנו לדרך.

מפת קטע 21 קמה – שוקת

קטע הכביש החדש באורך 60 ק"מ ובתקציב של 2 מיליארד ₪ נסלל בשטח פתוח- בתולי, המתחבר למערכת הכבישים הקיימת – כבישים 3,40,31,60 וצומת שוקת. המיוחד בפרויקט זה ובהמשכו עד שוקת היא שלא מדובר בפרויקט זכיינות, אלא בפרויקט המתוקצב כולו מתקציב המדינה. בפרויקט זה באו לידי ביטוי חידושים הנדסיים, תכנון והתנהלויות מיוחדות מבית המדרש של חברת כביש חוצה ישראל (מכאן ואילך במאמר תיקרא "החוצה"שהיו פורצי דרך בעולם התשתיות בישראל; ואשר כיום הן נחלת רוב פרויקטי התשתיות המשמעותיים במדינה.

מקוצר היריעה אמנה אותם בקיצור ובראשי פרקים. מי שמעוניין יקבל את המאמר המלא לפי בקשה.

קידום זמינות

מרכיב חשוב בקידום הזמינות היו העתקות התשתיות הלאומיות (בחוצה הן אינן נקראות מטרדים) – חח"י, בזק, תקשורת, מקורות ועוד.

חידושים הנדסייםמילוי בקירטון חווארי גרעין חרסיתי

פתרונות סביבתיים לעודפי עפר לסילוק ומקור לחומרי מילוי

מאגר לכיש, מחצבות נחלה, מחצבת שחריה – גבעת אינטל, גבעת "יושע", גבעות נופיות במרחב להבים

גשר הפרגולה

עודפי עפר גדולים והמרחקים הגדולים לאתרי סילוק הביאו את הקבלן בקטע זה לתכנן ולאשר בשלב מאוחר גבעות נופיות. התכנון אושר ע"י צוות התכנון של הכביש, על ידי צוות לה"ב של החוצה וקיבל את אישורו של הצוות המלווה. על הגבעות פוזרה אדמת חישוף ונזרעו צמחי בר ובעוד חורף אחד או שניים לא ניתן יהיה להבדיל בין גבעה טבעית לגבעה נופית חדשה.

מע"צ-נת"י – מתחרים או ידידים

ההתחלה כרגיל, היתה ברגל שמאל – בהמשך שני הגופים למדו לעבוד יחדיו – והשלמנו את הכביש עד שוקת בשיתוף פעולה מלא הן מקצועית והן בינאישית כפי שצריך להיות.

גשריםלאורך הקטע משורק למאחז בוצעו כ- 48 גשרי בטון שונים ומעל ל- 10 גשרי שילוט מפלדה.

הקבלנים המבצעים ושיטת ההתקשרות

היקף הפרויקט של שלושת הקטעים הוא מעל ל-2 מיליארד ₪. לצורך ביצועו הועסקו מיטב חברות התשתית במדינה. מדובר על שינוע חומרים מעל 10 מיליון מ"ק ועל כ- 1 מיליון טון אספלט מסוגים שונים.

הפיקוח הצמוד והבטיחות

כשכמות של מאות כלים הנדסיים, פועלים, מנופים קטנים ומנופי ענק פועלים בשטח – יש חשיבות על לנושאי הבטיחות. מינהלת הפרויקט העסיקה יועצי בטיחות מומחים בתחומם שליוו את הביצוע על כל מרכיבי הבטיחות בתנועה והבטיחות בעבודה. הקבלנים מצידם נדרשו לקיים מערכת בטיחות של עצמם שפוקחה ע"י יועצי הבטיחות של המינהלת. כל ישיבה שבועית עם כל גורם ביצוע נפתחה בדיון מקצועי בנושא הבטיחות.

מערכת האיכות

החוצה הנהיג באופן חדשני מערכת של QA/QC דהיינו: הקבלן מבצע העבודה בבקרת איכות עצמית וממנה חברת בקרת איכות חיצונית, אשר עושה שימוש במעבדה, שהועמדה לטובת הבקרה ע"י החוצה ומשולמת

שיקום נופי

שטח של אלפי דונם הופר בעת ביצוע העבודות ויש להחזירו למצבו הטבעי. האתגר הגדול הוא מדרום לקו הבצורת – כביש 35 אזור קריית גת, ואתגר גדול יותר מדרום ללהבים שם הכביש כבר נמצא באזור "נגוב" מגשם, ואם כבר יורד גשם – הוא יורד לעיתים רחוקות במנות גדושות שגורמות לשיטפונות ואירוזיות. השיקום הנופי התבסס בראש וראשונה על שמירת אדמות חישוף.

העתקת עץ השקמה

במסגרת השיקום הנופי נזקקנו גם להעתקת עץ שקמה בן 60 שנה במבצע מורכב של הובלת העץ ובית.

נחלים וניקוז

התכנון של מערכות הניקוז בכביש מהיר בוחן התכנון לפי קריטריון 1 ל- 200 שנה. באזור הדרום יש לכך משמעות, כיוון שבדרך כלל האזור הוא עם משקעים מועטים.

משטרת ישראל – מתנ"א דרום ושותף חדש בהנחיית הנהגים

חלק חשוב ומהותי היה שיתוף הפעולה עם אנשי מתנ"א דרום. כל הסדרי התנועה הזמניים, עבודות הלילה, הסטות תנועה, פתיחות חלקיות של קטעי הכביש לתנועה, כולם היו בתיאום מלא עם משטרה-מתנ"א. עצותיהם הנכונות, ניסיונם העשיר ומקצועיותם, לא היו לטורח, להיפך – לא פעם עצרנו, חזרנו לשולחן התכנון וביצענו הסדרים חדשים אחרים לפי המלצתם.

חלוקת פתיחות הכביש בשלבים כמו למשל פתיחה עד קריית גת בשלב א' או פתיחה דרומה מרהט ללהבים או פתיחה דרומה מלקיה לשוקת נעשו בשיתוף ובהתייעצות עם מתנ"א על מנת להקל על השתלבות ולימוד הנהגים באזור את התוואים החדשים.

השותף החדש להנחיית הנהגים, ה- WAZE הפתיע את כולנו. בפתיחת הקטע דרומה מרהט ללהבים הופתענו לגלות בפעם הראשונה שהנהגים נוסעים לבאר שבע שלא לפי השילוט החדש שהצבנו. לפתע הופיעו עומסי תנועה חריגים בצומת הישוב עומר. נדרשנו ע"י המשטרה להוסיף שלטים זמניים כתומים אך גם זה לא הועיל. רק לאחר זמן הובן שה- WAZE שולט בכיפה. נהגים מהצפון המגיעים לדרום וגם נהגי האזור אינם קוראים יותר שלטים, וכשיש דרכים ומחלפים  חדשים שאינם מוכרים – הם נשענים בעיקר על הנחיות הקול האנושי ב- .WAZE

תקשורת נכונה עם השכנים, תושבי הסביבה

הממשק עם הפזורה הבדואית היה יותר מורכב

גאוותינו היא שהתוואי כולו מומש לכל אורכו ורוחבו ובוצע ללא צורך בשימוש בכוח או פעולה משפטית. לכל הפזורות ניתן פתרון גישה בטוח מהמחלפים לרכב ולאוטובוסי התלמידים, ללא עליה פיראטית לכביש המהיר בנקודות לא מאושרות.

לאורך התוואי תוכננו ובוצעו עשרות ק"מ של דרכים חקלאיות מחוץ לגדר האוסטרלית שהותקנה למנוע דריסת חיות בר או תאונות בהתקלות איתן. דרכים אלו כוסו באספלט מקורצף אשר הפך אותן זמינות בכל עונות השנה וחלקן משמש גם את הפזורות הבדואיות.

הדרכים משמשות גם תנועת רכבים צבאיים מחוץ לתוואי צפונה ודרומה לשטחי אימונים דרומיים.

אירועים מיוחדיםאנו אנו הפלמ"ח

עם תחילת הקמת מחלף מאחז, גנבי המתכות לא פסחו על שלט הנצחה כתום של משהב"ט לזכרם של לוחמי חטיבת הפלמ"ח-יפתח אשר הקיזו את דמם במלחמת השחרור במשלט מאחז. אחד הלוחמים, מהנדס מועצה אזורית רמת נגב, עודד ברזילי, יצר אתנו קשר וביקש סיוע בחידוש ההנצחה. ראובן נרתם לנושא, ובנוסף לשלט חדש, שילב את לוחמי הפלמ"ח בטקס פתיחת קטע קריית גת-מאחז והמחלף במאחז, באופן שגזירת הטקס היתה על גבי ג'יפ פתוח מאותם ימים.

מעבר רכבת שנחסם ע"י קבלן רכבת בנחל אדוריים (נחל אדוריים מוצף)

קולות מהעבר – גת עתיקה ו- 20 מערות קבורה חלקוליתיות

רצפת פסיפס ובית אמידים ביזנטי במחלף קמה – ארכיאולוגיה במיטבה

מספר עשרות ס"מ בלבד מתחת לשדות החיטה של בית קמה התגלו בחפירות הצלה מתוכננות חווה ביזנטית ובית אמידים וכן מצד קטן. גולת הכותרת היתה רצפת הפסיפס היפהפייה שהתגלתה.

את המצד השארנו בצידי המחלף ומי שנסע מבית קמה צפונה יוכל להבחין בשרידיו ברמפה מחברת את המחלף למסלול 6 צפונה. רצפת הפסיפס היפה "גולגלה" כשטיח בטכניקה מיוחדת ונשמרת בחצר המועצה האזורית בני שמעון. בעתיד היא תוצב במבנה המבואה לדרך המטיילים עש רב אלוף משה לוי ז"ל – יושב הראש והמייסד של חברת כביש חוצה ישראל .

שרידים אלה מצטרפים למבנה יהודי (מקווה) שנחשף באזור רהט ולחווה חקלאית ביזנטית בין חרבת רוש לישוב החדש כרמית ולמערות מגורים שהתגלו בחפירות הצלה לקראת מחלף מיתר (צומת שוקת לשעבר).

חורשות ט"ו בשבט של חברת כביש חוצה ישראל

מנהג יפה הנהיג החוצה ובכל ט"ו בשבט נוטעים עובדי החברה, המתכננים וידידי הפרויקט חורשה בסמוך לקטע בו מבוצעות עבודות סלילה והקמה. בקטע המדובר נטענו כ- 6 מתוך 17 חורשות חוצה ישראל. ליד כל חורשה מוצב שלט עץ המציין את האירוע .

לסיכום

חברת כביש חוצה ישראל בהובלתם של כל אנשי החברה ובראשם יהודה כהן ז"ל  בקטע שורק – מאחז, וראובן לבאון ז"ל בכל הקטע שורק – שוקת, יצרו יש מאין בצפון הנגב.

כביש מהיר ברמת איכות גבוהה ביותר המחבר את הדרום למרכז הארץ תוך שמירה על הנוף, הסביבה ותוך מזעור נזקים לתושבים הסמוכים לתוואי, בשיתוף פעולה מרשים עם כל הגורמים.

בעשיה זו היו שותפים רבים, מתכננים, צוות להב, צוות מלווה, אנשי איכות, מפקחים, אנשי הבטיחות, קבלנים על כל צוותיהם וקבלני המשנה, וכן גורמי החוץ-משטרה, נת"י, קק"ל,  רשות ניקוז, רט"ג, רשויות מקומיות ואזוריות שכנות וסתם אנשים טובים באמצע הדרך.

ובדברים שנכתבו אני רק משמש להם נציג. אשרינו שזכינו.