שיקום נופי-אקולוגי מסילת הרכבת אשקלון-נתיבות | מתכנון ועד ביצוע ואחזקה | מיכל זוסמן, עופר הירש

יזם: רכבת ישראל | אדריכל: ינון