מגדל מגורי צוות מרכז רפואי איכילוב | תחקיר פיננסי לפרויקט מעונות צוות

יזם: בי"ח איכילוב