החושלים | מבנה משרדים משולב אלמנט קונזולי ייחודי במימדים חריגים | ברק סמדר

יזם: קנדה ישראל ואקרו נדל"ן | אדריכל: משה צור אדריכלים

מבנה משרדים – קבוצת רוכשים המנוהלת ע"י קנדה ישראל ואקרו נדל"ן, ברח' החושלים, אזור התעשיה הרצליה.

נתוני רקע:

 • חניה תת קרקעית בשטח של כ- 18,500 מ"ר ב- 3 מפלסים.
 • מבנה עילי בשטח של כ- 17,000 מ"ר המכיל קומת מסחר בקומת קרקע ו- 7 קומות משרדים בשטח ממוצע של כ- 1,600 מ"ר לקומה.
 • אדריכל הפרויקט: משה צור אדריכלים. אדריכל אחראי – מנדי רוטברד
 • קונסטרוקציה: משרד אלדד בוקשפן, מהנדס אחראי – אינג' זיו סולומון קבלן ראשי: תדהר
 • קבלן משנה לעבודות פלדה: אחים סאינה (קרית שמונה)
 • מטאלורג (מפקח על עבודות ייצור הפלדה מטעם המזמין): אינג' חיים טימור
 • מפקח על עבודות ייצור הפלדה מטעם הקבלן הראשי: אינג' שרגא ירון

מבנה משרדים זה, הינו בעל גאומטריה ייחודית, כאשר האדריכל ניסה לבדל את המבנה ע"י יצירת אלמנט קונזולי (זיז) מורכב.

האלמנט הקונזולי כולל את קומות 7+8 והגג ובולט במידות של 42 מטר בחזית המערבית ו- 14 מטר בחזית הדרומית.

התכנון של הקונזולה חולק לשלבים. בתחילה תוכננה הקונזולה כקורת מסבך פשוטה בעלת 2 קומות.

 

קורה זו אושרה ע"י האדריכל אך לא ע"י רוכש קומה 8 אשר טען ל"הסתרת" הנוף ע"י קורות אלכסוניות. כתוצאה מהדרישה הזאת היה צריך לחזור לשולחן האדריכל והקונסטרוקטור והוצג פתרון  לקורת מסבך עם קורות אלכסוניות מרווחות יותר.

לבסוף, הוחלט על קורת וירנדל בעלת קורות אנכיות לקבלת מפתח מקסימלי.

 

תיקון זה בתכניות הגיע לאחר שהקבלן הזוכה (חברת תדהר) נכנס לעבודות השלד בקומות המרתף כך שנוצרה דחייה בלימוד התוכניות ע"י הקבלן הראשי ותחילת תכנון תוכניות ייצור ע"י קבלן המשנה לעבודות הפלדה. חברת "אחים סאינה" אושרה ע"י הקונסטרוקטור מתוך רשימה שהוגשה לאישורו ובמקביל להתרשמותו מיכולותיהם בביצוע קונזולה (במימדים קטנים) בחזית המזרחית של בניין מפעלי חמצן O2 של חב' גב ים (אף הוא בהרצליה פיתוח) אישור תכניות יצור של הקבלן נמשך על פני 4 חודשים.

עם אישור תוכניות הייצור ע"י הקונסטרוקטור, דרשנו מן הקבלן הראשי וקבלן המשנה לקיים תהליך סדור של ביקורות קפדניות על תהליך ייצור קונסטרוקציות הפלדה, שינועה, הנפתה והרכבת הקונזולה.

מפאת תכולת העבודה הרבה ולוחות הזמנים הלחוצים ממילא, חולקה העבודה בין 4 מפעלים שונים:

 • מפעל האם בקריית שמונה (אחים סאינה),
 • מסגריית זאהי (ירכא),
 • מפעלי עגם (קריית הפלדה עכו).
 • צביעה בחומר מעכב בעירה בוצעה במצבעת היוגב (ג'וליס).

 

תהליך הביקורת אשר בסיומו הוגש תיק מתקן חתום ע"י הקונסטרוקטור והמטאלורג מטעם היזם כלל את הבדיקות הבאות (לאחר שכל אלמנט קיבל תעודת זהות לצורך זיהוי):

 1. דו"חות פיקוח צמוד על ייצור האלמנטים במפעלים השונים כמפורט:
 • אישור ספקי חומרי גלם, פלדה, ברגים ואופן הטיפול בחומר לרבות ניסור, חירור וחיתוך פלטות.
 • בדיקת ריתוכים ע"י מבקר איכות של המפעל, מפקח ריתוך המכיר את דרישות התקנים שעל פיהם תוכנן מבנה הפלדה וכן מעבדה מוסמכת בלתי תלויה. את תוכנית הבדיקות לייצור קורות מרוכבות הכתיב הקונסטרוקטור. התוכנית קיבלה התייחסות מקצועית של המטאלורג.
 • הצגת נוהל ריתוך אשר הוצע ע"י שרגא ירון (מטעם הקבלן) וקיבל את אישור הקונסטרוקטור והמטאלורג.
 • בדיקת ברגי עיגון של אלמנטים שתולים בתוך בטון המשמשים לריתום הקונזולה.

בדיקה פיסית של האלמנטים, קודם צביעתם בצבע מעכב בעירה, בהתאם למפרט צביעה אשר אופיין ע"י הקונסטרוקטור באישור יועץ הבטיחות.

 1. בדיקת ריתוכים משלימים באתר והרכבת פלטות לחיבור אלמנטי הפלדה לרבות בדיקת סגירת ברגים.
 2. משך הייצור של אלמנטי הפלדה (כ-360 טון) נמשך כ- 4 חודשים.

 

הקבלן נדרש להציג תוכנית עבודה מפורטת לאישור מנהלת הפרויקט אשר כללה:

 • העמסת האלמנטים במפעל ושינועם לאתר (לרבות סגירת כבישים בציר התנועה וליווי משטרתי).
 • איזורי פריקה מבוקרים כולל נקודות השענה זמניות המאושרות ע"י הקונסטרוקטור (טרם ההנפה).
 • הצבת מנופים (מנופי 500 טון של "מנופי אבי"), כולל אישור מיקום סופי לחניית המנופים ע"י קונסטרוקטור (ובחינת העומסים כנגד קירות הדיפון של המרתפים באיזור החניה), לרבות הצגת תכנית הנפה והרכבה.
 • הסבר מפורט על אופן ההנפה (כיווני הנפה וחיבור האלמנטים באוויר, בשלבים, עד לסגירה סופית של האלמנט).
 • תיק בטיחות שנכתב ע"י מנהל בטיחות של הקבלן תדהר לביצוע עבודות ההרכבה וההנפה.

ראוי לציין כי לכל אורך התהליך למדנו כי לקבלן הראשי ולקבלן המשנה אין ניסיון מספיק בפרויקטים מסוג זה ובתהליך הבקרה הדרוש לפרטיו.

ניסיוננו שנצבר בפרויקטים קודמים סייע לקבלן להבין את התהליך ולחדד דרישות אשר משמעותן הכספית לא הייתה ברורה לקבלן מראש.

ההרכבה החלה בהנפת האגד הדרומי (הקצר ביותר) ולאחריה האגד המזרחי. הפינאלה הייתה בהנפת קורת הוירנדל המערבית ע"י 2 מנופים (500 טון כ"א). סה"כ משקל הקורה המערבית הינו 155 טון. הרכבתה ארכה 24 שעות ברציפות. עד לסיום עבודות חיבורה לפלטות (ע"י ברגים) נשאר באתר מנוף אחד אשר "החזיק" את הקורה עד לשחרורה הסופי והעברת הכוחות לקורה הדרומית ולחלקו הצפוני של הבניין (שם רתומה למבנה הבטון). משך הרכבת הקונסטרוקציה העיקרית נמשך… כ- 6 שבועות.

עם השלמת הקונזולה החל הקבלן בהרכבת הקורות האופקיות לרצפות קומה 7, 8 והגג (לרבות פח טרפזי, מחברי גזירה ויציקת בטון) במשך ביצוע של 6 שבועות.