Mazkeret Batya Railway Station

Mazkeret Batya Railway Station     Photography: Itai Aviran

Sderot Railway Station

תחנת רכבת שדרות על קו אשקלון - נתיבות - אופקים באר שבע התחנה נפתחה לתנועה בנוכחות ראש הממשלה נתניהו ושר התחבורה ישראל כץ ב-24.12.13 התחנה מוקמת מ- 2 עברי כביש 34 - יד מרדכי נתיבות מצפון לכביש – בסמוך לשדרות - אולם הנוסעים, כניסה ראשית לתחנה, אזור טכני ומתקן הבידוק והכירטוס מדרום לכביש - רציפים ומבנה מוגן טילים מעל הרציפים 2 החלקים מחוברים במעבר תת קרקעי מתחת לכביש באורך 100 מ' וברוחב 6 מטר.     Photography: Itai Aviran