המרכז הרפואי שערי צדק

ניהול ותאום עבודות בכל בית החולים. הפרויקט כולל: מחלקות אשפוז בי"ח ילדים, מח' פנימית, כירורגית, טיפול נמרץ, מרפאות ילדים, מרפאות נשים, מיון מילדותי, חדרי לידה, חדרי ניתוח קיסרי, מכון שד, חדר אנגיו והתאוששות, קומת משרדים, תכנון למח' כירורגית 72 מיטות, טיפול נמרץ כללי 14 יח' דיאליזה מבוגרים. תכנית האב של בית החולים חניון תת"ק 800 מקומות – בתכנון

בי"ח לילדים ע"ש ווילף, מרפאות, מחלקות אשפוז, חדרי ניתוח, מכוני דיאליזה, מכון רדיותרפיה, מח' פנימית, טיפול נמרץ, מרפאות נשים, מיון מילדותי, חדרי לידה, חדרי ניתוח קיסרי, מכון שד, חדר אנגיו והתאוששות.

קומת משרדים
תכנון למח' כירורגית 72 מיטות
טיפול נמרץ כללי 14 יח'
דיאליזה מבוגרים
מרתף חניה ל 800 רכבים

ניהול ותאום עבודות בכל בית החולים.

ירושלים

יזם: מרכז רפואי שערי צדק
אדריכל: רובינשטיין – עופר
$20 מליון
2015-2014